#a438#a439#a440

Sveriges Djurbönders ek för årsstämma fattade den 8 mars 2017 ett enhälligt beslut att ansöka hos Bolagsverket om frivillig likvidation av föreningen. Det innebär för medlemmarna att föreningens tillgångar minus skulder, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och emitterade insatser i föreningen. 


Stämman uttalade som sin uppfattning att föreningens aktieinnehav i HK Scan skall delas ut till medlemmarna i förhållande till insatserna. Stämman beslutade om likvidationsdatum till 31 mars 2017.  Bolagsverket har 2017-04-06 godkänt stämmans beslut och samtidigt beslutat utse advokat Lars Werner, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona som likvidator.

Alla medlemmar kommer att få ett brev hemskickat om processens detaljer och tidplan. I övrigt kommer information löpande att ges här på föreningens hemsida.
Sveriges Djurbönders styrelse
Namn fr v: Lena Åsheim, Jan Tholerus, Karin Eriksson, Mats Pettersson, Marcus Skure
AKTUELLT

Har du fått en påminnelse om felaktigt depånummer?

Vi har i oktober skickat ut påminnelser via brev, mail och sms till de medlemmar som registrerat felaktigheter i sina aktiedepånummer.

Läs mer »

Snart påbörjas överföringarna

Nu är vi inne på sluttampen med kontoregistreringarna! Den 31:a oktober stänger vi registret och förbereder för aktieöverföringarna. Dessa överföringar väntas starta i slutet av november.

Läs mer »

Ekonomi- och Medlemschef Ann-Louise Fredrikson går vidare

Jag har haft förmånen att få vara er Ekonomi- och Medlemschef i dryga 4 år och även tf VD under en period. Det har varit tufft ibland men mycket lärorikt och roligt.

Läs mer »