#a438#a439#a440

Sveriges Djurbönders ek för årsstämma fattade den 8 mars 2017 ett enhälligt beslut att ansöka hos Bolagsverket om frivillig likvidation av föreningen. Det innebär för medlemmarna att föreningens tillgångar minus skulder, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och emitterade insatser i föreningen. 


Stämman uttalade som sin uppfattning att föreningens aktieinnehav i HK Scan skall delas ut till medlemmarna i förhållande till insatserna. Stämman beslutade om likvidationsdatum till 31 mars 2017.  Bolagsverket har 2017-04-06 godkänt stämmans beslut och samtidigt beslutat utse advokat Lars Werner, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona som likvidator.

Alla medlemmar har fått ett brev hemskickat om processens detaljer och tidplan. I övrigt kommer information löpande att ges här på föreningens hemsida. Likvidationen beräknas avslutas före 30 juni 2018
Sveriges Djurbönders styrelse
Namn fr v: Lena Åsheim, Jan Tholerus, Karin Eriksson, Mats Pettersson, Marcus Skure
AKTUELLT

SLUTÅTERBETALNING AV INSATSERNA SKER I MAJ

Likvidationen av Sveriges Djurbönder är nu snart klar

Läs mer »

Sista aktieomgången klar – avslutande kontantöverföringar i maj

Nu har uppsamlingsomgången för de aktieöverföringar som ej gick igenom i november genomförts, med mycket goda resultat.

Läs mer »

Kontantöverföring 1 genomförd

Så här lagom till Jul har den första delen av likviddelen i likvidationen gått ut till samtliga medlemmar! Summan motsvarar ca 1/3 av den totala likviddelen som alla har att vänta sig. En sista utbetalning kommer att genomföras i slutet av april i vår och kommer alltså bli ungefär dubbelt så stor som den summan som nu gått ut.

Läs mer »

 

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510