#a438#a439#a440

Sveriges Djurbönders ek för årsstämma fattade den 8 mars 2017 ett enhälligt beslut att ansöka hos Bolagsverket om frivillig likvidation av föreningen. Det innebär för medlemmarna att föreningens tillgångar minus skulder, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och emitterade insatser i föreningen. 


Stämman uttalade som sin uppfattning att föreningens aktieinnehav i HK Scan skall delas ut till medlemmarna i förhållande till insatserna. Stämman beslutade om likvidationsdatum till 31 mars 2017.  Bolagsverket har 2017-04-06 godkänt stämmans beslut och samtidigt beslutat utse advokat Lars Werner, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona som likvidator.

Alla medlemmar har fått ett brev hemskickat om processens detaljer och tidplan. I övrigt kommer information löpande att ges här på föreningens hemsida. Likvidationen beräknas avslutas före 30 juni 2018
Sveriges Djurbönders styrelse
Namn fr v: Lena Åsheim, Jan Tholerus, Karin Eriksson, Mats Pettersson, Marcus Skure
AKTUELLT

Sista aktieomgången klar – avslutande kontantöverföringar i maj

Nu har uppsamlingsomgången för de aktieöverföringar som ej gick igenom i november genomförts, med mycket goda resultat.

Läs mer »

Kontantöverföring 1 genomförd

Så här lagom till Jul har den första delen av likviddelen i likvidationen gått ut till samtliga medlemmar! Summan motsvarar ca 1/3 av den totala likviddelen som alla har att vänta sig. En sista utbetalning kommer att genomföras i slutet av april i vår och kommer alltså bli ungefär dubbelt så stor som den summan som nu gått ut.

Läs mer »

Statusuppdatering angående likvidationen

Nu har de flesta aktier nått sina destinationer! Vi väntar fortfarande feedback från Danske Bank, SEB och Sparbanken Syd, så medlemmar med dessa banker får avvakta någon dag till innan aktierna syns på depåerna.

Läs mer »

 

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510