#a438#a439#a440

Sveriges Djurbönders ek för årsstämma fattade den 8 mars 2017 ett enhälligt beslut att ansöka hos Bolagsverket om frivillig likvidation av föreningen. Det innebär för medlemmarna att föreningens tillgångar minus skulder, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och emitterade insatser i föreningen. 


Stämman uttalade som sin uppfattning att föreningens aktieinnehav i HK Scan skall delas ut till medlemmarna i förhållande till insatserna. Stämman beslutade om likvidationsdatum till 31 mars 2017.  Bolagsverket har 2017-04-06 godkänt stämmans beslut och samtidigt beslutat utse advokat Lars Werner, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona som likvidator.

Alla medlemmar kommer att få ett brev hemskickat om processens detaljer och tidplan. I övrigt kommer information löpande att ges här på föreningens hemsida.
Sveriges Djurbönders styrelse
Namn fr v: Lena Åsheim, Jan Tholerus, Karin Eriksson, Mats Pettersson, Marcus Skure
AKTUELLT

Statusuppdatering angående likvidationen

Nu har de flesta aktier nått sina destinationer! Vi väntar fortfarande feedback från Danske Bank, SEB och Sparbanken Syd, så medlemmar med dessa banker får avvakta någon dag till innan aktierna syns på depåerna.

Läs mer »

Aktieavisering

Nu är aktierna på väg ut till samtliga medlemmar som rapporterat in korrekta depånummer. Som Swedbank- eller Sparbankskund kommer aktierna synas på depån inom några dagar. Som kund i andra banker beror det på mottagande banks effektivitet när aktierna kommer att synas.

Läs mer »

Har du fått en påminnelse om felaktigt depånummer?

Vi har i oktober skickat ut påminnelser via brev, mail och sms till de medlemmar som registrerat felaktigheter i sina aktiedepånummer.

Läs mer »