Aktieavisering

2017-11-22
Nu är aktierna på väg ut till samtliga medlemmar som rapporterat in korrekta depånummer. Som Swedbank- eller Sparbankskund kommer aktierna synas på depån inom några dagar. Som kund i andra banker beror det på mottagande banks effektivitet när aktierna kommer att synas.

Årsbeskeden kommer som vanligt att gå ut i januari och denna gången kommer även deklarationsinformation att bifogas för att klargöra hur likvidationstillgångarna bör deklareras, så att inga oklarheter ska uppstå. 


Närmast härefter i likvidationsprocessen kommer sparkontona att avslutas och utbetalas och sedermera kommer processen kring likvidöverföringarna att påbörjas i December. 


Nu påbörjas utskiftningen till medlemmarna av Sveriges Djurbönders aktier i HKScan OY.

Vi hoppas att du vill behålla aktierna och fortsätta vara ägare framgent. För att behålla en dialog med företaget på ägarnivå kommer vi från Sveriges Djurbönder att bilda ett nätverk för oss som är engagerade i djuruppfödning. Här kan vi få mer information om företaget från ägarsidan sett, som vanligtvis inte tas upp på leverantörsträffar.


Kommunikationen inom nätverket kommer att vara via email och en hemsida.

Lantmännen har som bekant övertagit våra röststarka aktier och styrelseplatser i HKScan och ser positivt på detta initiativ. HKScan ser det som mycket viktigt att ha ägarkopplingen till lantbruket, och hoppas att så många som möjligt vill fortsätta vara aktieägare. Inom kort kommer HKScans styrelseordförande att höra av sig direkt till er.

Mer  information om nätverket kommer om några dagar.

 

Bästa hälsningar

Representantskapet och gamla styrelsen i Sveriges Djurbönder

2017-11-22

Gun Ragnarsson, Jan Tholerus och Lena Åsheim”