Årsstämman godkände stadgeändringen

2016-04-25
I linje med den på årsstämman godkända kommande stadgeändring gällande lagändring av ekonomiska föreningar som träder i kraft i sommar så har styrelsen tagit följande beslut.

Sveriges Djurbönder behöver för närvarande ingen VD, varför förordnandet för Ekonomi- och Medlemschefen som tf VD ej heller förlängts.