Beslutade stadgeändringar

2016-07-06
De på vår stämma beslutade stadgeändringarna som följer den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde ikraft den 1 juli 2016 finns nu registrerade hos Bolagsverket.

>> Läs mer på Bolagsverket