Bolagsverket har fattat beslut 6 april 2017 om likvidation och likvidator för Sveriges Djurbönder ek. för.

2017-04-07
Bolagsverket beslutar utse Advokat Lars Werner, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona till likvidator.