Fyra forskare på Sveriges lantbruksuniversitet undersöker svenska lantbrukares syn på sin livssituation.

2016-12-08
Med en enkät till medlemmarna i Sveriges Djurbönder vill forskarna kartlägga hur lantbrukare ser på olika aspekter av sin sociala situation. Enkäten innehåller också en del övergripande frågor om brukarens lantbruk.

Avslutningsvis finns även två frågor om genteknik som de gärna skulle vilja ha din syn på. Svaren på dessa frågor kommer användas i annan forskning som vi bedrivs på SLU kring att belysa lantbrukares inställning till genteknik.

 

Alla medlemmar i Sveriges Djurbönders som har registrerat sin e-postadress får enkäten Svaren behandlas anonymt, men de sammanslagna resultaten kommer, förutom att användas i forskning, vara tillgängliga för Sveriges Djurbönder med syfte att föreningen ska få bättre övergripande kunskap om medlemmarnas syn på frågorna som behandlas.


Frågor om forskningsprojektet eller om enkäten, vänligen kontakta:

elin.roos@slu.se

klara.fischer@slu.se