Grissektorns sviktande lönsamhet – Arbetsgrupp Marknad

2014-04-07
Dagen inleddes med en uppdatering var vi står i nuläget gällande grisköttsmarknaden och dess utveckling, både inom dagligvaruhandeln och restaurangsidan, konsumentpreferenser, statistik, sortimentsutveckling – innovation och differentiering.

Dagen inleddes med en uppdatering var vi står i nuläget gällande grisköttsmarknaden och dess utveckling, både inom dagligvaruhandeln och restaurangsidan,  konsumentpreferenser, statistik, sortimentsutveckling – innovation och differentiering.

Att kommunicera svenska mervärden görs på olika sätt idag, ett av dessa; vår djuromsorg,  är svårt att marknadsföra, eftersom konsumenter enligt en del undersökningar  inte vill relatera till det levande djuret.

 

Många deltagare tyckte tydlig information var viktigt men att vi också  bör skärpa budskapet i kommunikationen till konsumenten, så att de ska kunna göra aktiva val i butik och på restaurang, baserade på information och kunskap.

Ett sådant exempel kan vara att tydliggöra skillnaden mellan svenska och utländska grisar och deras knorrar. Kommunikationen idag har varit att svenska grisar har knorr – ett faktum som många svenska konsumenter inte har förstått  innebörden av att det faktiskt sker svanskupering i de länder där det billiga grisköttet kommer ifrån.

Även antibiotikafrågan var ett sådant ämne som diskuterades ingående, och hur det skulle kunna tydliggöras och kommuniceras mot konsument.

 

Resultatet av detta möte blev att det bildades några undergrupper inom Marknad för att jobba vidare med följande fokusområden

 

·         Utveckla offentlig statistik

·         Utveckla kommunikation om mervärden och öka frivillig ursprungsmärkning

·         Utveckla innovation och differentiering, potentialer i marknaden

 

Från Sveriges Djurbönder är vi med i kommunikations och innovationsgruppen.