Grissektorns sviktande lönsamhet – Arbetsgrupper - Landsbygdsdepartementet

2014-03-24
Den 19/2 hölls ett uppstartsmöte på Landsbygdsdepartementet, initierat av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, där hela branschen samlades för att diskutera hur man gemensamt ska hantera den uppkomna situationen inom grisbranschen, och finna vägar till lösningar.

Den 19/2 hölls ett uppstartsmöte på Landsbygdsdepartementet, initierat av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, där hela branschen samlades för att diskutera hur man gemensamt ska hantera den uppkomna situationen inom grisbranschen, och finna vägar till lösningar.

Ett resultat av mötet blev att det bildades 3 olika arbetsgrupper; Produktion, Marknad & Export. Uppdraget för dessa grupper är att ta fram förslag till handlingsplaner som ska bidra till att vända utvecklingen inom grissektorn.

Sveriges Djurbönder medverkar i alla tre grupperna.