Har du fått en påminnelse om felaktigt depånummer?

2017-10-19
Vi har i oktober skickat ut påminnelser via brev, mail och sms till de medlemmar som registrerat felaktigheter i sina aktiedepånummer.

Analysen har baserats på den information vi fått om depånummerstrukturen hos de olika banker som kan hantera finska aktier. Vi ber alla som fått påminnelser att så fort som möjligt uppdatera sina uppgifter i registret med sina inloggningsuppgifter, eller kontakta oss på likvidation@sverigesdjurbonder.se. Nedan följer en översiktlig uppställning av depånummersstrukturer hos de vanligaste bankerna:
Swedbank och Sparbankerna: 12 siffror, har ej clearingnummer, börjar ej med fler än 2 nollor.
Sparbanken Syd: 6 siffror
SEB: 11 siffror
Avanza Bank: 6-8 siffror utan clearingnummer
Handelsbanken: 9 siffror