HKScan tecknar avtal om legoslakt

2016-09-20
De sydde ihop avtalet! Från vänster Kent Andersson ägare till Ello i Lammhult. Från HKScan Magnus Lindholm, Torbjörn Lithell, Lo Coucy och Jakob Danielsson.
HKScan ökar slakten i Småland – tecknar avtal om legoslakt med Ello i Lammhult

HKScan vill växa, öka sin slakt i regionen och fortsatt erbjuda hög service till djurleverantörer i Småland. Detta ligger som grund för det legoslaktsavtal som tecknats mellan Ello i Lammhult AB och HKScan Sweden AB. Företagen har under en längre tid haft ett välfungerande samarbete gällande helfall av nöt. Avtalet innebär att Ello i Lammhult AB kommer att legoslakta nöt på uppdrag av HKScan. Ello i Lammhults egen charktillverkning fortsätter som tidigare i Lammhult och berörs inte av det tecknade avtalet.

– Vi är mycket nöjda med utgången av våra diskussioner med HKScan, säger Kent Andersson, ägare av Ello i Lammhult AB. Det ingångna avtalet säkrar att slakten blir kvar i Småland vilket är oerhört viktigt med tanke på arbetstillfällen och en fortsatt hög service till leverantörer kring återtagsmöjlighet av slaktkroppar. Kent förklarar vidare att uppgörelsen innebär i praktiken att Ello i Lammhult AB kommer att finnas kvar som ett eget bolag och dess charktillverkning fortsätter som tidigare.

- Vi ser ljust på framtiden för svenskt nötkött säger Torbjörn Lithell, inköpsdirektör på HKScan Sweden AB. Avtalet med Ello i Lammhult är bra för alla parter och inte minst för leverantörerna som kommer erbjudas möjligheten att ta del av HKScan Agris producenttjänster såsom livdjursförmedling, krediter för inköp av livdjur, internetservice och inbjudan till träffar och utbildningar. Vi vill vara en bra partner att växa med för den som går i tankar om att satsa eller utveckla sin nötköttsproduktion, förklarar Torbjörn.

Legoslaktavtalet innebär att slakteriet i Lammhult kan nå en högre nyttjandegrad samtidigt som transportsträckor av både levande djur och slaktkroppar kan minimeras. Utveckling kring miljö och djuromsorg ligger högt på agendan hos båda parterna.

-Vi kommer att personligen informera våra djurtransportörer och leverantörer om affären. Det fina är att det som idag fungerar bra, med intransport av djur och leverantörernas kontaktpersoner, kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare, avslutar Kent.