Kofötter från Linköping till Afrika

2016-02-08
Från mitten av maj kommer kofötter från anläggningen i Linköping säljas till Afrika med destination Kongo och Elfenbenskusten.

-  Min förhoppning är produktionen och leveranserna ska vara i gång i kvartal två och då kommer vi också få betydligt bättre priser och avsättning  på kofötterna, berättar Leif Johansson områdeschef export, som sedan sommaren 2014 har jobbat med att hitta en lösning för att  få bättre avsättning för kofötterna.

Idag skickas kofötterna till Tyskland där de mals ner till benmjöl vilket närmast har inneburit en minuspost rent ekonomiskt.

-  Vi har bundit upp två kunder som kan ta emot cirka 90 procent av vår totala produktion i Linköping vilket innebär cirka 900 ton om året, det kanske inte är några jättevolymer men vi jobbar alltid för att få avsättning för hela slaktkroppen menar Leif.

Exportaffären har krävt en del investeringar i Linköping eftersom hanteringen av kofötterna krävde en helt ny produktionslinje.

-    Ja, en helt ny produktion innebär ett helt nytt processflöde, med allt inräknat från ett nytt kartongsystem, ett batchsystem och ett nytt flöde ut till utlastning, säger Patrik Karlsson som är Projekt Manager Property Development och som ansvarat för projektets produktionsdel.

 -  När slaktkropparna besiktigats och godkänts kokas benen för att sedan brännas vid en brännstation. Därefter tas klövarna bort och efter en visuell kontroll, där de eventuellt skrapas ytterligare, tvättas de för att sedan kylas ner i ett vattenbad för att behålla sin färg. Efter nedkylningen hälls vattnet av och kofötterna packas, vägs ut, etiketteras och pallas för att sedan säljas vidare till kund, berättar Patrik.  

Just nu pågår installationen av den nya produktionslinjen och lokalerna anpassas.

- Det är en del som behöver fixas. Golv ska ses över. Väggar ska kaklas och det krävs bl a nya avlopp. Men vi räknar med att produktionen skar vara igång i så att vi kan starta leveranserna i mitten av maj, menar Patrik.