OBSERVERA! - Förlängd rapporttid -

2017-08-29
Tiden för att rapportera in kontouppgifter m.m. under pågående likvidation är förlängd till den 15 september.