Påminnelse att besvara medlemsenkäten från Sveriges Lantbruksuniversitet!

2017-01-03
Hjälp forskarna på Sveriges Lantbruksuniversitet att kartlägga hur du som lantbrukare ser på de olika aspekterna i din sociala situation.