Pressmeddelande från Sveriges Djurbönder ek. för.

2017-03-08
Sveriges Djurbönders ek för årsstämma har idag den 8 mars 2017 fattat ett enhälligt beslut att ansöka hos Bolagsverket om frivillig likvidation av föreningen. Det innebär för medlemmarna att föreningens tillgångar minus skulder, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och emitterade insatser i föreningen.

Stämman uttalade som sin uppfattning att föreningens aktieinnehav skall delas ut till medlemmarna i förhållande till insatserna.

Stämman beslutade att till Bolagsverket föreslå likvidationsdatum 31 mars 2017.  Alla medlemmar kommer att få ett brev hemskickat om processens detaljer och tidplan. I övrigt kommer information löpande att ges på föreningens hemsida.  Likvidationsbeslutet är en naturlig följd av försäljningen av föreningens röststarka aktier i HKScan till Lantmännen i december 2016.

 

”Det känns riktigt bra att vi som svenska bönder, nu genom Lantmännen,  behåller våra röststarka aktier i HKScan. Förhoppningen är förstås att det även i framtiden ger en inflytelserik position som gagnar djurproduktionen i Sverige,” säger Gun Ragnarsson, ordförande för Sveriges Djurbönders representantskap.

 

” Styrelsen välkomnar stämmans beslut om likvidation. Vi är glada över det engagemang som Lantmännen visar inför den fortsatta förvaltningen av aktieposten. Nu ser vi fram emot att stämmans uttalande om utdelning av aktierna till medlemmarna verkställs, så att vi medlemmar kan följa med som aktieägare i HKScans spännande utveckling framöver”, säger Lena Åsheim, styrelsens ordförande.


Kontakt:
Gun Ragnarsson
Tel 070 37 67 181
Kontakt:
Lena Åsheim
Tel 0708 21 21 50