Pressmeddelande

2017-02-20
Sveriges Djurbönders styrelse har den 20 februari 2017 beslutat föreslå föreningens stämma den 8 mars 2017 att besluta om frivillig likvidation av föreningen.

För våra medlemmar innebär en likvidation att föreningens tillgångar minus skulder, efter avslutad likvidation, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och emitterade insatser.

Vi hänvisar till föreningens hemsida för löpande information i ärendet.

2017-02-20
Styrelsen för Sveriges Djurbönder ek för