Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening(1)

2015-09-11
På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.7% till 0,0% fr o m den 14 september 2015.