Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening

2014-12-19
På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.5% till 1,10% fr o m den 1 januari 2015.

På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.5% till 1,10% fr o m den 1 januari 2015.