Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening

2015-03-16
På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.4% till 0,7% fr o m den 23 mars 2015.