Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening

2014-07-01
Vi sänker räntesatsen på sparkontot med 0,5% till 1,60% fr o m den 7 juli.

Vi sänker räntesatsen på sparkontot med
0,5% till 1,60% fr o m den 7 juli.