Ränteåterbäring på Livdjurskrediterna till Sveriges Djurbönders medlemmar

2014-02-17
Idag är cirka 80-90 % av leverantörerna till Scan AB medlemmar i Sveriges Djurbönder. Styrelsen för SvDB har beslutat att en ränteåterbäring ska utgå till de medlemmar som under perioden 1 januari till 31 december 2013 har betalat ränta för sin kredit.

Idag är cirka 80-90 % av leverantörerna till Scan AB medlemmar i Sveriges Djurbönder. Styrelsen för SvDB har beslutat att en ränteåterbäring ska utgå till de medlemmar som under perioden 1 januari till 31 december 2013 har betalat ränta för sin kredit. Ränta utgår för kredit som löper med längre återbetalningstid än 10 dagar och ger därmed SvDB en avkastning på sitt kapital av erlagt räntebelopp. Återbäringen på räntan är beräknad till en halv (0,5%) procentenhet.

 

Medlemmarna kommer att  få dela på cirka 800 00 kronor i återbetalning.

Ränteåterbäringen kommer att redovisas i en separat avräkning från SvDB per vecka 8 2014 och efter avdrag för eventuella förfallna skulder överföras till ditt registrerade bankkonto den 28 februari.

Ränteåterbäring på under 150 kronor kommer inte att utbetalas på grund av att kostnaderna för administration blir allt för höga.