Risk för brist på ekologisk julskinka

2015-09-21
De kommande månaderna blir viktiga för svensk grisproduktion. En stabil prisutveckling under 2015 gör att många producenter hoppas på framtiden. Efterfrågan på svenskt griskött är stark och till jul räknar branschen åter med brist på ekologisk skinka.

– Det känns betydligt stabilare än för två år sedan, säger Ingemar Olsson ordförande för Sveriges grisföretagare.

Trenden för griskött är densamma som för nötkött, alltså att konsumenterna är villiga att betala mer för det svenskproducerade. I slutet av augusti var avräkningspriset på svenskt griskött cirka 24 procent högre än genomsnittspriset i EU, enligt Jordbruksverkets statistik.
 
Läs hela artikeln i tidningen Lantbrukets Affärstidning ATL: