Stämma i Sveriges Djurbönder och Årsredovisning för 2015

2016-03-07
Tisdag 8 mars 2016 har Sveriges Djurbönder Representantskapsmöte och Årsstämma i Stockholm.

För att spara på miljön och minska föreningens kostnader så trycks ingen Årsredovisning för 2015 upp utan finns i enklare pdf-format att hämta på vår hemsida. Utskrift i pappersform går att beställa i enstaka exemplar.

För pappers version, skicka e-post till
ann-louise.fredrikson@sverigesdjurbonder.se