Statusuppdatering angående likvidationen

2017-12-07
Nu har de flesta aktier nått sina destinationer! Vi väntar fortfarande feedback från Danske Bank, SEB och Sparbanken Syd, så medlemmar med dessa banker får avvakta någon dag till innan aktierna syns på depåerna.


Det kommer in en del frågor nu angående aktierna så därför har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren på medlemssidan.

Jag kan inte se mina aktier – har det blivit något fel?

Nej, med största sannolikhet har det inte blivit något fel om du har lämnat in giltiga uppgifter. Vi har fått ett mindre antal returer, och de medlemmar som berörs kommer meddelas om uppgiftsuppdatering när alla banker inkommit med feedback och i god tid innan nästa omgång av aktieöverföring, planerad till första kvartalet nästa år. Den vanligaste anledningen till att aktierna inte syns är helt enkelt att man tittar på fel ställe. Har man Swedbank/Sparbankerna är ett vanligt missförstånd att aktierna ska synas på det som kallas depåkonto, men det är endast ett likvidkonto kopplat till aktiedepån. Aktierna står istället på vad som kallas för värdepapperstjänsten  eller kapitalmarknadskontot. Dessa hittas under ”spara och placera” på internetbanken. På andra banker kan liknande begreppssnårigheter uppstå, så försök ta reda på vad din bank har för produktnamn på sina aktiedepåer. Om detta har gjorts och ens aktier inte står att finna någonstans, vänligen kontakta likvidationsteamet på likvidation@sverigesdjurbonder.se för vidare support.
 
När kommer pengadelen att föras över?
När aktiedelen nu snart är avslutad kommer fokus förflyttas till likvidöverföringarna. Vi beräknar kunna genomföra en första delutbetalning innan årsskiftet. En andra och avslutande likvidöverföring kommer sedan att ske runt månadsskiftet april/maj nästa år. För er som har sparkonto har pengarna redan förts över och syns på era rapporterade konton nu.
 
Hur ska jag deklarera aktierna och likviderna?
Med årsbeskedet i januari kommer deklarationsanvisningar att bifogas som kommer att ge rekommendationer kring hur aktierna och likviderna ska deklareras med särskild hänsyn tagen till att det både rör sig om inbetalda och emitterade insatser.
 

Vid övriga frågor, kontakta likvidation@sverigesdjurbonder.se