Sverige positivt för HK Scan

2016-02-10
HK Scans rörelseresultat uppgick till -0,6 miljoner euro för fjärde kvartalet, att jämföra med 7,1 miljoner euro för samma period året innan.

För helåret uppgick rörelseresultatet till 9,6 mijoner euro, att jämföra med 55,5 miljoner euro för året innan. Vinsten före skatt för helåret uppgick till 2,2 miljoner euro, att jämföra med 51,2 miljoner under 2014.

I Sverige, Finland och de baltiska länderna förbättrades rörelseresultatet, medan i Danmark försämrades det något. För Sverige uppgick rörelseresultatet för 2015 till 21,1 miljoner euro, att jämföra med 1,7 miljoner euro för 2014.

Den svenska marknadens nettoomsättning minskade på grund av lägre volymer och växlingskursen på den svenska kronan. Men högre efterfrågan på svenskt kött ökade vilket gav ett positivt rörelseresultat.

HK Scan konstaterar att det är tuff konkurrens på marknaden och att det ryska importförbudet fortsätter att påverka.

HK Scan tror på förbättrat rörelseresultat för 2016.