Sveriges Djurbönder går med i LRF Kött

2014-11-27
Sveriges Djurbönder går med i LRF Kött

Sveriges Djurbönder har efter grundliga diskussioner beslutat att ansluta sig till LRF Kött.

– LRF Kött är ett viktigt steg mot ökad samverkan mellan köttdjursuppfödarna, ett steg som kommer att förbättra våra gemensamma möjligheter att stärka svensk primärproduktion, säger Sveriges Djurbönders ordförande Anette Skoog.

Sveriges Djurbönder tror på samverkan och har alltsedan LRF Kött bildades våren 2013 ställt sig positiva till organisationen LRF Kött, men har avvaktat med ett klart besked om en formell anslutning.

– Nu har vi gjort en ordentlig genomlysning av olika alternativ och har kommit fram till att LRF är en naturlig och stark gemensam plattform för den ökade samverkan som vi anser vara nödvändig för att vända den negativa utvecklingen i svensk primärproduktion, säger Anette Skoog. 

Sveriges Djurbönder kommer dessutom att verka för att det bildas ett forum – ett uppfödarråd - där primärproducenterna gemensamt kan driva sina frågor.

– Vi kommer att behöva en gemensam plattform där vi kan bereda och diskutera rena uppfödarfrågor, säger Anette Skoog. Hur den ska säkras och utformas är naturligtvis upp till intresseorganisationerna att diskutera och besluta.

>> Läs mer om mål och strategier för LRF Kött.