Sveriges Djurbönders Årsstämma på Piperska Muren i Stockholm den 8 mars 2016

2016-03-21
På stämman talade Göran Holm, Sverigechef på HK Scan, om företaget. LSO:s ordförande Matti Murto presenterade LSOs strategi. Därefter genomfördes stämman enligt sedvanlig dagordning.

Inga förändringar i styrelse, representantskap, valberedning eller förtroendevalda revisorer.

Sveriges Djurbönder ek. för. kan se tillbaka på ett år med gott resultat, bl a till följd av extra utdelning till aktieägarna i HK Scan. Kostnadsminskningen fortsätter och föreningen fortsätter att vara aktiva som näst störste ägare av HK Scan. Påverkansarbete sker via LRF Kött.

De som lämnat föreningen är huvudsakligen medlemmar som upphört med sin djuruppfödning.