Sveriges största kooperativa företag startar Svensk Kooperation

2017-05-12
Den 11 maj 2017 lanseras Svensk Kooperation – en ny viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen.

Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagandet.

Läs mer: svenskkooperation.se