Utbetalning av insatskapital

2015-05-28
De medlemmar som begärt utträde ur föreningen under 2014 kommer att få insatskapitalet utbetalat den 2 juli till det bankkonto som är registrerat hos oss.