HKScan huvudleverantör till restaurang AG

 

2015-10-08

HKScan är ny huvudleverantör av svenskt nötkött till en av världens främsta köttkrogar, restaurang AG i Stockholm. HKScan och AG har måndagen den 5 oktober tecknat ett exklusivt långsiktigt samarbetsavtal.

Risk för brist på ekologisk julskinka

 

2015-09-21

De kommande månaderna blir viktiga för svensk grisproduktion. En stabil prisutveckling under 2015 gör att många producenter hoppas på framtiden. Efterfrågan på svenskt griskött är stark och till jul räknar branschen åter med brist på ekologisk skinka.

Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening

 

2015-09-11

På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.7% till 0,0% fr o m den 14 september 2015.

Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening(1)

 

2015-09-11

På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.7% till 0,0% fr o m den 14 september 2015.

Produktivitetspeng - smågris

 

2015-08-25

Svenska Köttföretagen har infört en produktivitetspeng gällande smågrisproduktion. Det är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 24 smågrisar per sugga och år.

Produktivitetspeng - smågris

 

2015-08-25

Svenska Köttföretagen har infört en produktivitetspeng gällande smågrisproduktion. Det är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 24 smågrisar per sugga och år.

Utbetalning av insatskapital

 

2015-05-28

De medlemmar som begärt utträde ur föreningen under 2014 kommer att få insatskapitalet utbetalat den 2 juli till det bankkonto som är registrerat hos oss.

Utbetalning av insatskapital(1)

 

2015-05-28

De medlemmar som begärt utträde ur föreningen under 2014 kommer att få insatskapitalet utbetalat den 2 juli till det bankkonto som är registrerat hos oss.

Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening

 

2015-03-16

På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.4% till 0,7% fr o m den 23 mars 2015.

Ränteändring sparkonto Sveriges Djurbönder ekonomisk förening

 

2015-03-16

På grund av det allmänna ränteläget sänker Sveriges Djurbönder sin inlåningsränta med 0.4% till 0,7% fr o m den 23 mars 2015.

Årsberättelse 2014

 

2015-03-10

Sveriges Djurbönders Årsberättelse 2014 är nu klar. Det har varit ett år som präglats av besparingar, effektiviseringar av organisationen och omförhandlingar av avtal.

Ränteåterbäring på Livdjurskrediterna till Sveriges Djurbönders medlemmar

 

2015-02-09

Idag är cirka 80-90 % av leverantörerna till HKScan Sweden AB medlemmar i Sveriges Djur-bönder. Styrelsen för SvDB har beslutat att en ränteåterbäring ska utgå till de medlemmar som under perioden 1 januari till 31 december 2014 har betalat ränta för sin kredit.

Mötesplan 2015 för styrelse och representantskap

 

2015-01-26

Stämma Tisdag 10 mars.
Representantskapsmöte Tisdag 10 mars

Förhandlingsprojektets fortsättning

 

2014-11-27

Bakgrunden till pilotprojektet ”Förhandlingshjälp” var att det fanns en frustration hos köttproducenter efter att den kooperativa slakten upphörde. Detta framgick av den enkät som genomfördes 2012 hos medlemmarna i Sveriges Djurbönder.

Sveriges Djurbönder går med i LRF Kött

 

2014-11-27

Sveriges Djurbönder går med i LRF Kött

Förhandlingsprojektet har startat.

 

2014-11-27

Förhandlingsprojektet har startat.