Ränteåterbäring på Livdjurskrediterna till Sveriges Djurbönders medlemmar

 

2014-02-17

Idag är cirka 80-90 % av leverantörerna till Scan AB medlemmar i Sveriges Djurbönder. Styrelsen för SvDB har beslutat att en ränteåterbäring ska utgå till de medlemmar som under perioden 1 januari till 31 december 2013 har betalat ränta för sin kredit.