HKScan

http://www.hkscan.com/sv/framsidan
 
HKScan koncernen är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. HKScan koncernen har 7300  medarbetare och en omsättning på ca 1,9 miljader euro (2016). HKScan producerar, säljer och marknadsför gris, nöt, lamm och fågelkött, förädlat kött och färdigmat till konsument, restaurang, storhushåll, industri och exportkunder.
 
Ägare till HKScan är Sveriges Djurbönder ek.för. (med 6,57% av aktierna och 2,29% av röstetalet), Lantmännen (med 5,97% av aktierna och 10,1% av röstetalet), LSO andelslag, finska ägarföreningen, (med 35,5% av aktierna och 69,7% av röstetalet) och övriga aktieägare (ca 52% av aktierna). HKScans styrelse är det högst beslutande organet inom hela koncernen.
 
HKScan koncernen har verksamhet i Sverige, HKScan Sweden (omsättning 2016: 804 milj. EUR), Finland, HKScan Finland (omsättning 2016: 806 milj EUR), Danmark,HKScan Denmark (omsättning 2016: 173 milj EUR) och Baltikum,AS Rakvereoch AS Tallegg(omsättning 2016: 161 milj EUR). HKScans anskaffningsbolag är HKScan Agri.