Din leverantörskontakt

 

Slaktmärkning, avräkningar, internet-tjänster samt andra leverantörsfrågor:

 

Ring eller skicka e-post till Scan Direkt – Scan ABs telefontjänst och supportfunktion för dig som leverantör.

 

Scan Direkts telefontider (och tider då vi läser mail) är vardagar kl 08.00-16.00 förutom torsdagar då öppettiderna är
08.00-14.00.

Telefon: 0771-500 500

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510