Valberedning

 

Valberedningsledamöter:
Lars Gustafsson, ordförande,lars@pigs.nu telefon 070-8551524

Per-Inge Pålsson, vice ordförande, trolleab@telia.com telefon 070-595 51 40
Lennart Andersson, lennart.andersson@hereford.nu telefon 070-570 48 54
Kerstin Lööf, kerstin.loof@swipnet.se telefon 070-330 81 43
Ulf Sahlin,ulf.sahlin@y.lrf.se telefon 070-311 73 39
 

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510