Tack för din medverkan till att ge oss ett bättre förhandlings underlag till högre priser