Insatsåterbetalning

 
I samband med likvidationen fördelas föreningens alla tillgångar, likvida medel och aktier i HK Scan till medlemmarna i förhållande till inbetalda och emitterade insatser. Detta sker löpande under likvidationsprocessen. Har du som är medlem ännu inte lämnat fuillständiga uppgifter om bankkonto och aktiedepå, logga in här på hemsidan och gå in på "Likvidation", för att lämna dina uppgifter.

Avgångna medlemmar 2016, samt avgångna medlemmar 2014 och 2015 som har kvar insatsåterbetalningar från treårsutbetalningar, deltar enligt lag i fördelningen av föreningens tillgångar i samband med likvidationen.

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510