Medlemsskap

 
Då föreningen är under likvidation är det inte möjligt att ansöka om medlemskap. Befintliga medlemskap kommer att avslutas under likvidationen

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510