12 413 medlemmar

 
Då föreningen är under likvidation är det inte möjligt att ansöka om medlemskap. Överlåtelser är dock möjliga. Se sidan ”Överlåtelse av medlemskap”.
Befintliga medlemskap kommer att avslutas under likvidationen