SLUTÅTERBETALNING AV INSATSERNA SKER I MAJ

2018-05-07

Likvidationen av Sveriges Djurbönder är nu snart klar

Sista aktieomgången klar – avslutande kontantöverföringar i maj

2018-04-06

Nu har uppsamlingsomgången för de aktieöverföringar som ej gick igenom i november genomförts, med mycket goda resultat.

Kontantöverföring 1 genomförd

2017-12-22

Så här lagom till Jul har den första delen av likviddelen i likvidationen gått ut till samtliga medlemmar! Summan motsvarar ca 1/3 av den totala likviddelen som alla har att vänta sig. En sista utbetalning kommer att genomföras i slutet av april i vår och kommer alltså bli ungefär dubbelt så stor som den summan som nu gått ut.

Statusuppdatering angående likvidationen

2017-12-07

Nu har de flesta aktier nått sina destinationer! Vi väntar fortfarande feedback från Danske Bank, SEB och Sparbanken Syd, så medlemmar med dessa banker får avvakta någon dag till innan aktierna syns på depåerna.

Aktieavisering

2017-11-22

Nu är aktierna på väg ut till samtliga medlemmar som rapporterat in korrekta depånummer. Som Swedbank- eller Sparbankskund kommer aktierna synas på depån inom några dagar. Som kund i andra banker beror det på mottagande banks effektivitet när aktierna kommer att synas.

Har du fått en påminnelse om felaktigt depånummer?

2017-10-19

Vi har i oktober skickat ut påminnelser via brev, mail och sms till de medlemmar som registrerat felaktigheter i sina aktiedepånummer.

Snart påbörjas överföringarna

2017-10-18

Nu är vi inne på sluttampen med kontoregistreringarna! Den 31:a oktober stänger vi registret och förbereder för aktieöverföringarna. Dessa överföringar väntas starta i slutet av november.

Ekonomi- och Medlemschef Ann-Louise Fredrikson går vidare

2017-10-04

Jag har haft förmånen att få vara er Ekonomi- och Medlemschef i dryga 4 år och även tf VD under en period. Det har varit tufft ibland men mycket lärorikt och roligt.

PÅMINNELSEUTSKICK - Om vår likvidation -

2017-08-31

Efter vår påminnelse om att våra berörda medlemmar måste registrera sig i vårt likvidationsregister har telefonerna gått varma hos oss under 3 veckors tid. Trots extra...

OBSERVERA! - Förlängd rapporttid -

2017-08-29

Tiden för att rapportera in kontouppgifter m.m. under pågående likvidation är förlängd till den 15 september.

Sveriges största kooperativa företag startar Svensk Kooperation

2017-05-12

Den 11 maj 2017 lanseras Svensk Kooperation – en ny viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen.

Sofia Hyléen Toresson har tillträtt som ny VD för HKScan i Sverige

2017-05-08

Sedan i tisdags är vår nya VD för Sverige på plats, hon heter Sofia Hyléen Toresson, är 39 år och bor med familjen i Båstad.

Bolagsverket har fattat beslut 6 april 2017 om likvidation och likvidator för Sveriges Djurbönder ek. för.

2017-04-07

Bolagsverket beslutar utse Advokat Lars Werner, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona till likvidator.

Stämmoprotokoll

2017-03-30

Stämmoprotokoll från 2017-03-08 finns nu tillgängligt för våra medlemmar som pdf fil på medlemshemsidan under rubriken "Stämma"

Extra stämma

2017-03-30

Med anledning av föreningens frivilliga likvidation äger en extra stämma rum fredagen den 19 maj kl 10.30 – ca 12.00 på Coor Konferens , lokal Horn, Lindhagensgatan 126, Stockholm

Pressmeddelande från Sveriges Djurbönder ek. för.

2017-03-08

Sveriges Djurbönders ek för årsstämma har idag den 8 mars 2017 fattat ett enhälligt beslut att ansöka hos Bolagsverket om frivillig likvidation av föreningen. Det innebär för medlemmarna att föreningens tillgångar minus skulder, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och emitterade insatser i föreningen.

Årsstämma i Sveriges Djurbönder ek. för. den 8 mars 2017

2017-02-21

Sveriges Djurbönders årsstämma hålls i år den 8 mars kl 13-16 på Gällöfsta Konferens City, Stockholm.

Pressmeddelande

2017-02-20

Sveriges Djurbönders styrelse har den 20 februari 2017 beslutat föreslå föreningens stämma den 8 mars 2017 att besluta om frivillig likvidation av föreningen.

Representantskapsmöte onsdagen 25 Januari

2017-01-25

Representantskapet har vid dagens möte diskuterat olika alternativ för vår förening.

HKScans Rapsgris® på Idrottsgalan 2017

2017-01-19

En festklädd galamiddag för ca 2400 sittande gäster som inkluderar en oslagbar mängd av våra största idrottshjältar på en och samma gång. På kvällens meny står Svensk Rapsgris® från Scan.

Påminnelse att besvara medlemsenkäten från Sveriges Lantbruksuniversitet!

2017-01-03

Hjälp forskarna på Sveriges Lantbruksuniversitet att kartlägga hur du som lantbrukare ser på de olika aspekterna i din sociala situation.

Lantmännen förvärvar aktiepost i HKScan från Sveriges Djurbönder

2016-12-21

Lantmännen förvärvar en röststark aktiepost i HKScan från Sveriges Djurbönder. Genom affären stärker föreningarna det samlade svenska bondeinflytandet i bolaget. Lantmännen vill genom denna finansiella investering med strategiska möjligheter, säkerställa ett konstruktivt och aktivt ägande och på så sätt stärka animaliebranschen.

Fyra forskare på Sveriges lantbruksuniversitet undersöker svenska lantbrukares syn på sin livssituation.

2016-12-08

Med en enkät till medlemmarna i Sveriges Djurbönder vill forskarna kartlägga hur lantbrukare ser på olika aspekter av sin sociala situation. Enkäten innehåller också en del övergripande frågor om brukarens lantbruk.

Se filmen ”En klimatsmart ko” som du hittar via länken Framtidens kött.

2016-10-14

Svensk nötköttsproduktion är viktig för Sverige. Som du vet har frågan om nötkött och klimat diskuterats mycket den senaste tiden.

HKScan tecknar avtal om legoslakt

2016-09-20

HKScan ökar slakten i Småland – tecknar avtal om legoslakt med Ello i Lammhult

Jari Latvanen tar över som VD och koncernchef för HKScan Abp den 31 oktober 2016

2016-09-12

Som informerats i HKScans börsmeddelande den 27 maj 2016, har Jari Latvanen, MBA, utsetts till koncernens nya VD. Han tillträder sin nya befattning måndagen den 31 oktober 2016. Aki Laiho, COO, kommer fram till dess fortsätta sitt uppdrag som tillförordnad VD.

Sveriges Djurbönder vill uppmärksamma HK Scan Sweden ABs initiativ ”Framtidens Kött”

2016-07-14

Kött är så mycket mera än god mat. Rätt kött väljs med omsorg för samhälle, klimat/miljö, djur och människor. Tillsammans lyfter vi blicken framåt och uppmärksammar det bra arbete som bedrivs och den positiva utveckling som är på gång.

Beslutade stadgeändringar

2016-07-06

De på vår stämma beslutade stadgeändringarna som följer den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde ikraft den 1 juli 2016 finns nu registrerade hos Bolagsverket.

Återbetalning av insatskapital

2016-06-08

Återbetalning av insatskapital till dig som begärt utträde ur Sveriges Djurbönder ekonomisk förening under 2015.

Ny koncernchef utsedd för HKScan

2016-05-27

Från Sveriges Djurbönder är vi mycket glada över nyheten att HKScans styrelse har utnämnt Jari Latvanen till ny koncernchef. Hans gedigna erfarenhet av livsmedelsbranschen och inte minst den svenska, bådar gott för företagets framtid.

Årsstämman godkände stadgeändringen

2016-04-25

I linje med den på årsstämman godkända kommande stadgeändring gällande lagändring av ekonomiska föreningar som träder i kraft i sommar så har styrelsen tagit följande beslut.

HKScan toppplacerad i undersökning

2016-03-31

I en stor opinionsundersökning har 10 600 svenskar mellan 18-65 år fått säga vilka företag de tycker är Sveriges bästa företag. När resultatet presenterades den 17 mars stod det klart att svenska folket hade utsett Arla till Sveriges bästa i kategorin livsmedelsproducenter med HKScan, eller Scan som varit namnet i undersökningen, som god tvåa.

Sveriges Djurbönders Årsstämma på Piperska Muren i Stockholm den 8 mars 2016

2016-03-21

På stämman talade Göran Holm, Sverigechef på HK Scan, om företaget. LSO:s ordförande Matti Murto presenterade LSOs strategi. Därefter genomfördes stämman enligt sedvanlig dagordning.

Stämma i Sveriges Djurbönder och Årsredovisning för 2015

2016-03-07

Tisdag 8 mars 2016 har Sveriges Djurbönder Representantskapsmöte och Årsstämma i Stockholm.

Sverige positivt för HK Scan

2016-02-10

HK Scans rörelseresultat uppgick till -0,6 miljoner euro för fjärde kvartalet, att jämföra med 7,1 miljoner euro för samma period året innan.

Kofötter från Linköping till Afrika

2016-02-08

Från mitten av maj kommer kofötter från anläggningen i Linköping säljas till Afrika med destination Kongo och Elfenbenskusten.

Hannu kottonen slutar som koncernchef

2016-01-21

Hannu Kottonen, vd och koncernchef för HKScan Abp och koncernens styrelse har gemensamt kommit överens om att Kottonen avbryter sitt uppdrag som VD och koncernchef för HKScan den 20 januari 2016.