Nu presenterar vi slaktpriser för alla djurslag;

Bifogad statistik är sammanställd på uppdrag av LRF, och

bygger på verkligt utbetalda priser  istället för som tidigare

noteringar från enskilt slakteri.   

Priserna  är vägda genomsnitt baserade på

de större slakteriernas inrapporterade prisuppgifter till EU.

Förändringen innebär att statistiken bättre speglar de verkliga

marknadspriserna för de olika köttslagen.

Vi hoppas att detta som ett första steg skall underlätta för våra medlemmar i förhandlingar med slakterierna. 

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510