Vilka är vi?

Sveriges Djurbönder är en ekonomisk förening och ägs av cirka 17 400 svenska lantbrukare. Medlemmarna är dessutom leverantörer av slaktdjur till Scan AB via Sveriges Djurbönder. Föreningen har också en omfattande handel med livdjur via Scan AB. Medlemmarna har därför ett stort intresse och engagemang i föreningen både som ägare och som leverantörer av djur.
   

I januari 2007 skedde ett samgående mellan HK Ruokatalo och Scan AB och nuvarande HKScan bildades. Sveriges Djurbönder är en av de största aktieägarna i HKScan med 12,3% av aktierna. Avtal har i sin tur träffats mellan Sveriges Djurbönder och Scan AB om förmedling av slakt- och livdjur som Sveriges Djurbönder köper in.
Sveriges Djurbönder består som en sammanhållande kraft för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. HKScan är ett köttproducerande företag med verksamhet i Finland, Polen och Baltikum.

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510