Sveriges Djurbönder ekonomisk förening
 

Sveriges Djurbönder är en ekonomisk förening som ägs av ca 12 000 svenska lantbrukare.


Medlemmarna är indelade i 19 valkretsar och medlemmarna har utsett via val 37 fullmäktige. Dessa utgör valkretsarnas representanter till den årliga stämman.


Stämman är Sveriges Djurbönders högsta beslutande organ.


Styrelsen utgörs idag av 5 valda ledamöter varav en ordförande/likvidatorn som ansvarar för föreningens likvidation. Detta arbete leds av en koordinator. Styrelsen har en drivande och stödjande funktion i likvidationsprocessen. 

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510