Sveriges Djurbönder ekonomisk förening
 

Sveriges Djurbönder är en ekonomisk förening som ägs av 12 413 svenska lantbrukare.


De 12 413 medlemmarna är indelade i 19 valkretsar och medlemmarna utser via val 37 fullmäktige. Dessa utgör valkretsarnas representanter till den årliga stämman.


Stämman är Sveriges Djurbönders högsta beslutande organ och utser bland annat styrelse.


Styrelsen utgörs idag av 5 valda ledamöter varav en ordförande. Styrelsen tillsätter VD som ansvarar för föreningens operativa arbete och ingår också i styrelsen.