Organisation
 

likvidation@sverigesdjurbönder.se
telefon 070-910 97 87 alt vxl 08-725 81 10
 

Jan Tholerus, koordinator för likvidationen
Telefon 070-658 44 31

Advokat Lars Werner, likvidator telefon 0455-824 90

 

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510