[#this_link#]Ser det konstigt ut? Klicka här »[#/this_link#]

Information till våra medlemmar i Norrland


Jag vill på detta sätt informera er medlemmar i norr om hur det går för oss i vårt gemensamma projekt – Förhandlingshjälp, men också blicka lite framåt.

I denna framåtblick kommer jag att behöva er hjälp att få fram prognoser på hur många djur ni avser att skicka till slakt under 2015.

Vi har genomfört detta
 
Vi har under mars månad jobbat intensivt med att testa delar av vårt kommande Förhandlingskoncept, där ett 60-tal medlemmar från just ert område deltagit, och vi har fått mycket värdefull input hur vi tar upplägget vidare.  
 
Det som ska testas den närmaste tiden på just denna grupp är två olika utbildningar gällande både prissättning och förhandlingsteknik. 
 
Under testperioden i mars månad jobbade vi med priser, kalkyler, transporter och argumentation. Detta har resulterat i att en grupp med producenter har jobbat fram ett upplägg som har testats mot ett slakteri i ett antal provleveranser. Vi har haft många medlemmar som har levererat in i dessa leveranser, och jag har förstått att de är nöjda med utfallet som har resulterat i en större betalning än tidigare. Ni kommer att få höra mer om resultatet av detta upplägg lite längre fram i vår.
 
Parallellt med detta har jag också en pågående diskussion om att säkra upp större volymer av nöt från större djur i ett annat projekt.

Nu behöver vi din uppskattning!
 
För att kunna börja planera för era större förhandlingar under hösten avseende leveranser/avtal för 2015, skulle jag uppskatta om du svarar på denna förfrågan. Du ger oss då möjligheten att ta fram ett bättre underlag, så att nästa års priser för era djur kan bli så högt som möjligt! 
 
Vänliga hälsningar
 
Marika Wärff
 
PS/ Tacksam för svar senast den 12 Maj!